LICHVA, PODVOD A ÚVĚROVÝ PODVOD V ÚSTECKÉM KRAJI

Ve dnech 16. 8. 2011 až 19. 8. 2011 proběhl v Ústeckém kraji v rámci projektu Zvýšení ekonomické gramotnosti a rozvoj znalostí v oblasti problematiky bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v Ústeckém kraji seminář týkající se vybraných oblastí trestního práva se zaměřením na trestný čin lichvy, podvodu a úvěrového podvodu. Seminář proběhl postupně v Teplicích, Chomutově, Děčíně a Roudnici nad Labem. Celkem se ho zúčastnilo více než 80 sociálních pracovníků zaměřených na práci s romským etnikem. Účastníci si prohloubili své znalosti a dovednosti týkající se trestní odpovědnosti a trestního řízení. Seminář byl zaměřen na hmotněprávní otázky i procesněprávní otázky týkající se majetkových trestných činů, účastníkům byly vysvětleny všechny základní instituty týkající se majetkové trestné činnosti jak z oblasti trestního zákoníku, tak z oblasti trestního řádu. JUDr. Lenka Mecová.