INFORMACE O CÍLOVÉ SKUPINĚ

Na Úřad práce přešli dnem 1. ledna 2012 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených k výkonu práce do pověřených obecních úřadů, kteří ke dni 31. prosince 2011 plnili úkoly v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany. Tato legislativní změna měla dopad na naší cílovou skupinu, kdy při oslovování vedoucích sociálních pracovníku měst a obcí, se mnozí z nich rozhodli vysílat své podřízené na školení ekonomické gramotnosti jen do 31.12.2011. Ke konci roku vládla na těchto úřadech nervozita a sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se nechtěli zavazovat k účasti na školeních. Možnost takovéhoto vývoje realizační tým zvážil již v minulém monitorovacím období a proto v MZ2 došlo k úpravě harmonogramu realizace projektu. První školení v roce 2012 jsme přesunuli až na březen, protože jsme předpokládali, že se situace jak na obecních úřadech, tak na úřadech práce stabilizuje. Při náboru cílové skupiny po 1.1.2012 se ukázalo, že část sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, nepřešli z obcí na úřady práce, ale byli propuštěni. Někteří kurzisté, zaměstnanci obecních úřadů se nemohou školení účastnit, neboť jich na stávající agendu není dostatečný počet. Postoj některých vedoucích pracovníků úřadu práce k vysílání svých podřízených na semináře ekonomické gramotnosti je negativní. I přes tyto obtíže se koordinátor pro zajištění a koordinaci cílové skupiny setkává z velké části se zájmem cílové skupiny pokračovat ve vzdělávání a dosáhnout tak na osvědčení o absolvování tohoto akreditovaného vzdělávání. Ing. Zuzana Balická, DiS., koordinátor projektu.