PRODUKTY FINANČNÍHO TRHU SE ZAMĚŘENÍM NA BĚŽNÉHO OBČANA

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval dalším cyklem seminářů. Tentokrát bylo téma semináře nazvané – „Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana“. Toto téma bylo pro všechny účastníky seminářů velmi atraktivní a bylo to vidět i na zvýšené aktivitě, zájmu a pozornosti během jednotlivých seminářů. Po krátkém opakování poznatků z minulých seminářů, formou zábavného testu, následovalo představení základních produktů finančního trhu. Od nejznámějších produktů – běžné účty – kde, díky dobré znalosti produktu účastníky semináře, probíhala žhavá diskuze o jednotlivých parametrech produktu a o poplatcích. Až po základní investiční produkty, kde účastníci měli možnost zjistit, jaké produkty jsou pro ně vhodné a jak jednotlivé produkty „fungují“.

Velký zájem účastníků byl o vysvětlení konkrétních služeb a parametrů produktů a o případy z praxe. Valná většina účastníků se rozhodla projít si všechny vlastní finanční produkty a přehodnotit jejich užitnou hodnotu a cenu. Tím došlo k ukázkovému přenesení teoretických poznatků ze semináře rovnou do praxe. Diskutované téma bylo také benefity bankovních domů k finančním produktům a vyjednání individuálních slev.

Vzhledem k tomu, že tento seminář je již v polovině, je vidět, že účastnici jsou již finančně vzdělaní a „jsou v obraze“. Finanční vzdělaní a povědomí o finančních produktech, je velmi dobře využitelné v odborné praxi sociálních pracovníků, a nejen tam. Celková atmosféra těchto seminářů byla velmi příjemná, bylo probráno a diskutováno velké množství konkrétních případů z praxe, což všichni účastníci ocenili. Bc. Josef Sládek, lektor.