PROJEKT POKRAČOVAL DALŠÍM CYKLEM SEMINÁŘŮ – PLATEBNÍ KARTY JAKO DALŠÍ ZDROJ FINANCÍ

Projekt „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum“ pokračoval dalším cyklem seminářů – „Platební karty jako další zdroj financí “.

Toto téma bylo pro všechny účastníky seminářů velmi atraktivní a bylo to vidět i na zvýšené aktivitě, zájmu a pozornosti během jednotlivých seminářů. Hned v úvodu každého semináře bylo velmi intenzivně diskutováno aktuálně zařazené téma – S-karty. Jedná se o projekt MPSV, který se v této době zavádí do praxe a všichni účastníci jsou s touto problematikou konfrontováni v praxi. Proto všichni vřele uvítali informace k této problematice. Navíc téma S-karet velmi úzce souvisí s tématem platebních karet.

Po krátkém opakování poznatků z minulých seminářů, formou zábavného testu, následoval krátký úvod do problematiky platebních karet. Poté byl zařazen pohled do historie – jak, kdy a proč vznikal systém platebních karet ve světě a ČSSR. Zajímavé bylo i vyobrazení historických plechových karet a historických imprinterů – čteček. Blok věnovaný historickému vývoji platebních karet a platebních systémů byl zakončen informacemi o nejmodernějších technologiích v tomto oboru – bezkontaktní platební karty a bezkontaktní placení pomocí mobilního telefonu. Tyto technologie v současné době vstupují na trh, proto účastníci uvítali podrobnější seznámení s těmito systémy.

Další blok byl věnován dělení platebních dle různých kriterii. V tomto bloku byla podrobně rozebrána technologie platebních karet, způsoby zabezpečení a způsoby autorizace plateb. V této části si většina účastníků ujasnila své znalosti o platebních kartách a jejich možnostech.

V závěrečné části byla velmi podrobně rozebrána problematika bezpečnosti platebních karet, zásady bezpečného používání platebních karet a možnosti podvodného získávání a zneužívání osobních informací při elektronickém platebním styku.

Vzhledem k tomu, že tento seminář je již za polovinou, je vidět, že účastnici jsou již finančně vzdělaní a „jsou v obraze“. Finanční vzdělaní a povědomí o finančních produktech, je velmi dobře využitelné v odborné praxi sociálních pracovníků, a nejen tam. Celková atmosféra těchto seminářů byla velmi příjemná, bylo probráno a diskutováno velké množství konkrétních případů z praxe, což všichni účastníci ocenili.  Bc. Josef Sládek, lektor.