ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila dne 1.5.2011 další projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt má název „Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum v kraji Vysočina, Pardubickém, Jihočeském a Zlínském kraji“ a bude realizován po dobu 20 měsíců, tzn. do 31.12.2012. Cílem projektu je prostřednictvím odborných seminářů akreditovaných MPSV zvýšit ekonomickou gramotnost cílové skupiny vysvětlením a seznámením s ekonomickými vazbami, jejich náležitostmi, důsledky, doporučením jednotlivých produktů či varováním před nimi, a to takovou formou, aby byla cílová skupina schopna využít tyto znalosti při poradenství v ekonomických záležitostech (při zadluženosti, upozorněním na lichvu, půjčky aj.) romské menšině, se kterou je denně v kontaktu. V rámci projektu bude proškoleno 200 klíčových sociálních pracovníků. Podpořeni budou zaměstnanci sociálních odborů, konkrétně úředníci z oddělení zabývajících se šetřením pro účely příspěvku na péči a pracovníci z oddělení, které má na starost přípravu v oblasti kvality sociálních služeb. Vzdělávací program bude realizován v 10 bězích rozdělených dle počtu účastníků takto: v kraji Vysočina bude podpořeno 60 účastníků, v Pardubickém kraji 40 účastníků, v Jihočeském kraji 40 účastníků a ve Zlínském kraji 60 účastníků. Účastníci absolvují celkem 12 celodenních školení věnovaných těmto tématům: 1. Makroekonomie, tržní systém jako celek 2. Mikroekonomie – analýza chování jednotlivých ekonomických subjektů 3. Finanční trh – komerční bankovnictví 4. Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček 5. Čerpání úvěrů a půjček 6. Osobní konkurz – insolvenční zákon a konsolidace úvěrů 7. Exekuce I 8. Exekuce II 9. Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana 10. Platební karty jako další zdroj financí 11. Právo – lichva, podvod, úvěrový podvod aj. 12. Psychologie – působení dlouhodobé nezaměstnanosti Celý projekt bude zakončen závěrečnou konferencí, která se bude v říjnu 2012 konat v Brně. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ing. Milan Budník, manažer projektu.