EKONOMICKÁ GRAMOTNOST – BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ POSKYTOVATELÉ PŮJČEK

Cílem semináře bylo seznámit skupinu sociálních pracovníků se základními pravidly, podmínkami a rozdíly čerpání úvěrů a půjček u bankovních a nebankovních subjektů.

V průběhu semináře byly probrány náležitosti a potřebná dokumentace žádosti o úvěr, členění úvěrů podle různých kritérií, zajištění úvěrů, úrokové sazby a RPSN.

Účastníci se dozvěděli informace související se zajištěním úvěrové smlouvy, posuzováním bonity klienta a byli upozornění na rizika úvěrových produktů (a na co konkrétně je potřebné u podpisu smlouvy dávat pozor).

Základní pojmy byly vysvětleny na praktických příkladech, jednotlivé druhy úvěru byly vysvětleny v návaznosti na provázanost s praxí.

Účastníci ocenili na závěr semináře lepší orientaci v dané problematice a tím i zkvalitnění poradenství při práci s klienty. Ing. Renata Urmaničová, lektorka.