EKONOMICKÁ GRAMOTNOST – INSOLVENTNÍ ZÁKON A KONSOLIDACE ÚVĚRŮ

V rámci cyklu školení ekonomická gramotnost proběhl seminář zaměřený na Zákon o úpadku, kdy byla skupina klíčových sociálních pracovníků seznámena se základními pojmy zákona, pravidly a postupem zahájení a průběhu insolventního řízení.

Informace potřebné pro získání povolení oddlužení formou splátkového kalendáře účastníci vnímali velmi pozitivně, rovněž praktické rady a možnosti snížení splátek klientů v rámci konsolidace úvěrů. Celá skupina účastníků byla velmi komunikativní

Na semináři byl ponechán dostatečný prostor ke konkrétním dotazům a jednotlivým případům klientů, které v odpoledních hodinách zodpověděl host semináře – JUDr. Lenka Mecová.