PLATABNÍ KARTY JAKO DALŠÍ ZDROJ FINANCÍ

Malá plastiková kartička a přece má takovou moc a je zdrojem dalších financí. Proč, to je otázka, na jejíž odpověď byl zaměřen jeden ze seminářů projektu „ Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytovaných sociálních služeb“, reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/66.00028.

Celý jeden vyučovací den byl věnován problematice karet a to tak, aby účastníci semináře byli sami schopni posoudit výhodnost, či nevýhodnost placení kartou a hlavně uměli si vybrat správný typ karty. Existuje přece tolik druhů karet a mnohdy si říkáme „kdo se v tom má vyznat“. Vždyť dnes a denně jsme oslovováni, jak bankovními, tak i nebankovními společnostmi, abychom si nějakou kartu „vzali“ a hlavně ji používali. Účastníci semináře byli překvapeni úskalími, která na ně čekají při používání karet a ztráta, či odcizení bylo to nejmenší, co se může stát.

Všechny seminářové dny byly vedeny interaktivní formou, tak aby si účastníci sami zjistili jaký typ plastikové kartičky vlastní a ve své práci uměli vysvětlit rozdíly jednotlivých karet svým klientům a v neposlední řadě, si vybrali kartu, která pro ně bude mít užitek a ne jen výhodu pro vydavatele karet. Účastníci semináře byli velmi spokojeni z praktického pojetí semináře a hlavně využitelnosti informací v osobním i profesním životě.

Závěrem lze říci, že po absolvování tohoto semináře odcházeli účastníci s tím, že již vědí jaké výhody/nevýhody má kreditní karta, co je to platební karta, jak platit na internetu a jen tak nedají plastikovou kartičku „z ruky“. Vždyť to jsou naše peníze, jen schované do malého kousku plastu. Ing. Ivana Karkošková, lektor.