VZDĚLÁVAT SE MÁ SMYSL

Po náročných přípravných a organizačních procesech začaly v měsíci říjnu úvodní semináře z dvanáctidenního vzdělávacího cyklu ekonomické gramotnosti realizovaného v rámci projektu Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu poskytování sociálních služeb financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. Výuka se rozeběhla současně v několika městech Moravskoslezského (v Ostravě, Havířově, Karviné a Frýdku-Místku), Olomouckého (v Olomouci)a Zlínského kraje (ve Zlíně). Hlavním cílem těchto seminářů je předat účastníkům odborné znalosti, seznámit je s aktuálním vývojem v dané oblasti a ukázat možnosti aplikace získaných poznatků v praxi. Účastníci na jednoduchých příkladech pochopí základní souvislosti fungování veřejné ekonomiky a díky tomu pak mohou poskytovat fundované rady svým klientům. V říjnu účastníci absolvovali semináře věnované makroekonomii, v listopadu se zaměřili na mikroekonomii a v prosinci se mohou těšit na akce věnované fungování finančního trhu. Naprostá většina posluchačů se těší na pokračování výuky a nás jako realizátory tohoto projektu těší, že tento projekt má smysl a úspěch. Yvetta Mikulcová, BA, koordinátor pro práci s cílovou skupinou