ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

V rámci realizace projektu s názvem Rozšiř si své vzdělání v ekonomické oblasti a díky tomu zlepši kvalitu, číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/66.00028, financovaného prostřednictvím OPVK z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na

 

ZÁVĚREČNOU KONFERENCI

 

Důvod konference:

Smyslem konference je setkání účastníků seminářů ekonomické gramotnosti a odborníků z veřejné správy, neziskových organizací ap., zhodnocení výsledků projektu a hlavně debata nad dalším postupem pomoci lidem ohroženým dluhovou pastí a možnostmi zabránění rozpadu jejich rodin či sociálnímu vyloučení. Součástí konference bude také prezentace nových trendů v oblasti výuky ekonomické gramotnosti a informace o Evropském certifikátu v sociálních službách (ECC).

Termín konání:

Úterý 18. prosince 2012

 

Časové informace:

  • 08:30 až 09:00 příjezd a prezence účastníků
  • 09:00 až 12:30 odborná část
  • 12:30 až 13:00 volná diskuze a ukončení oficiální části konference
  • 13:00 až 14:00 pracovní oběd

 

Místo konání:

  • Harmony Club Hotel, 28. října 1263/170, Ostrava
  • Hotel je umístěn nedaleko centra města. Vynikající dopravní dostupnost MHD. Parkování za poplatek možné na hotelovém parkovišti.

 

Rezervace, cena a platební podmínky:

  • Rezervaci proveďte co nejdříve na www.petrotahal.cz v sekci veřejné kurzy nebo na e-mailsekretariat@petrotahal.cz, protože počet míst je omezen.
  • Účast pro Vás je na této konferenci zcela zdarma. Konference se mohou zúčastnit za jednu organizaci 2 osoby.

 

 

Na setkání s Vámi se těší

 

Petr Otáhal

jednatel společnosti