MONITOROVACÍ DOTAZNÍK

Vážené podnikatelky,

v souvislosti s realizací projektu Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR si Vás dovolujeme požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám nezabere více než 5 minut. On-line dotazník naleznete na následujícím odkazu: http://www.survio.com/survey/d/J5A7F9B7N6Q6J2P8I. Za jeho vyplnění Vám děkujeme.