VSTUPUJEME DO DRUHÉ POLOVINY REALIZACE PROJEKTU

Přesně před rokem, tj. 1. listopadu 2012 začal vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal realizovat projekt s názvem Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající, reg. č. CZ. 1.04/3.4.04/88.00316, financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na podporu žen-podnikatelek (tzn. žen majících živnostenské oprávnění) z Moravskoslezského kraje. Nabízíme podnikajícím ženám odborné vzdělávací semináře, které přispějí ke zdokonalení jejich dosavadní činnosti a celkově pozvednou úroveň jejich podnikatelských aktivit. Zároveň jim poskytujeme bezplatné poradenství a konzultace s odborníky. Každá účastnice se v rámci tohoto projektu může zúčastnit zdarma 2 vzdělávacích seminářů a má nárok na maximálně 5 konzultací s odborníky. Rady konzultantů ženy mohou využít nejen ve svém profesním, ale i osobním životě.

 

K 31. říjnu 2013 se do projektu zapojilo 141 žen, dosud jsme uskutečnili 16 vzdělávacích seminářů, každého z nich se zúčastnilo v průměru 12 žen. Zapojeným ženám jsme poskytli téměř 250 individuálních konzultací v oblasti práva, financí a daní, ekonomiky, marketingu a obchodu, personalistiky a managementu. Semináře probíhají v pronajatých prostorách v Ostravě, konzultace probíhají individuálně na základě domluvy mezi zapojenou ženou a konzultantem. V rámci realizace projektu průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme dopad těchto aktivit na cílovou skupinu v kontextu uplatnění rovných příležitostí. Na konci projektu účastnice obdrží publikaci shrnující aktivity projektu, ale i odpovědi na nejčastěji řešené problémy v rámci seminářů a individuálních konzultací.

 

Pokud jste žena z Moravskoslezského kraje a podnikáte, pak neváhejte a zapojte se i Vy do projektu!

 

Nabídka odborných seminářů:

Základy marketingu a public relations

Strategické myšlení podnikatele

Účinné ovlivňování v podnikatelské praxi

Plánování a delegování v podnikatelské praxi

Týmové role a motivace v kolektivu

Externí a interní komunikace

Porada jako nástroj výkonného řízení

Kalkulace nákladů v souvislostech

Základy financí

Právo v podnikání

Zákoník práce

Trestní odpovědnost vedoucích pracovníků