ZAHÁJENA REALIZACE PROJEKTU PORADENSKÉ A PODPŮRNÉ CENTRUM PRO ŽENY ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKÁNÍ A ŽENY JIŽ PODNIKAJÍCÍ

Společnost Petr Otáhal, s. r. o., zahájila prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizaci dalšího projektu spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající byl zahájen 1. listopadu 2012 a potrvá do 31. října 2014.

Cílovou skupinou projektu jsou ženy začínající podnikání či již vykonávající činnost podnikání v pěti okresech Moravskoslezského kraje, konkrétně v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. Zájemkyně o zapojení se do projektu tedy musí mít živnostenské oprávnění. Jiným způsobem není vstup do projektu omezen. Není tedy rozhodující vzdělání, věk, druh podnikatelské činnosti apod.

Projekt se zkráceným názvem Poradna pro podnikavé dívky má dva hlavní cíle. Prvním z nich je pomoci ženám začínajícím podnikat či již podnikajícím v přístupu k bezplatnému poradenství v oblasti práva a legislativy, financí a daní, ekonomiky a marketingu, personalistiky a managementu. Druhým hlavním cílem je nabídnout cílové skupině žen vhodné podpůrné vzdělávací semináře, které přispějí ke zdokonalení jejich dosavadní činnosti a celkově pozvednou úroveň jejich podnikatelských aktivit. Zorganizovány budou celkem 4 běhy, v každém z nich bude 12 odborných seminářů, které budou zaměřeny i na praktickou implementaci získaných znalostí do podnikatelské činnosti účastnících se žen.  Poradenské i školící aktivity poběží v Ostravě od ledna 2013 až do září 2014.

Projekt má ještě další důležitý cíl, informování široké veřejnosti o problematice podnikajících žen, včetně prosazování rovných příležitostí mužů a žen při podnikání. Aktuální informace o projektu budou zveřejňovány na webu společnosti Petr Otáhal (www.petrotahal.cz) a prostřednictvím inzerce, billboardů a krátkého sporu v regionální televizi.

Zájemkyně o zapojení se do projektu se mohou informovat u manažerky projektu Hany Vývodové,hana.vyvodova@petrotahal.cz, tel. 777 749 144.