ZPRÁVA O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

Od listopadu 2012 do konce října letošního roku realizuje vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s., projekt s názvem Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající, reg. č. CZ. 1.04/3.4.04/88.00316, financovaný prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR.

 

Projekt je zaměřen na podporu žen-podnikatelek (tzn. žen majících živnostenské oprávnění) z Moravskoslezského kraje. Nabízíme podnikajícím ženám odborné vzdělávací semináře, které přispějí ke zdokonalení jejich dosavadní činnosti a celkově pozvednou úroveň jejich podnikatelských aktivit. Zároveň jim poskytujeme bezplatné poradenství a konzultace s odborníky. Každá účastnice se v rámci tohoto projektu může zúčastnit zdarma 2 vzdělávacích seminářů a má nárok na maximálně 5 konzultací s odborníky. Rady konzultantů ženy mohou využít nejen ve svém profesním, ale i osobním životě.

 

K 31. srpnu 2014 se do projektu zapojilo 266 žen, dosud jsme uskutečnili 37 vzdělávacích seminářů, každého z nich se zúčastnilo v průměru 12 žen. Zapojeným ženám jsme poskytli více než 1000 individuálních konzultací v oblasti práva, financí a daní, ekonomiky, marketingu a obchodu, personalistiky a managementu. Semináře probíhají v pronajatých prostorách v Ostravě, konzultace probíhají individuálně na základě domluvy mezi zapojenou ženou a konzultantem. V rámci realizace projektu průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme dopad těchto aktivit na cílovou skupinu v kontextu uplatnění rovných příležitostí. Na konci projektu účastnice obdrží publikaci shrnující aktivity projektu, ale i odpovědi na nejčastěji řešené problémy v rámci seminářů a individuálních konzultací. Závěrečná konference k projektu se uskuteční v úterý 24. října 2014 v ostravském hotelu Imperial.