BYTOVÉ VLASTNICTVÍ

Dne 6. prosince 2012 začal první blok vzdělávacího programu právo a bydlení realizovaného v rámci projektu OP LZZ č. CZ.1.04/3.2.01/19.00234 v Moravskoslezském kraji. Pracovníci sociálních služeb Magistrátu města Havířova si vyslechli první informace na téma BYTOVÉ VLASTNICTVÍ a problematiku s tím spojenou. Snahou lektora bylo po úvodním právním výkladu zaměřit pozornost účastníků na praktické příklady z praxe a života nájemníka, družstevníka a vlastníka bytové jednotky. Diskuse byla opravdu živá, a to nejen na tomto kurzu, ale i na seminářích, které se ve stejném týdnu uskutečnily v Ostravě, Karviné a ještě jednou v Havířově. Je zřejmé z reakcí, že tato problematika účastníky semináře velmi zajímá nejen z pohledu získání nových vědomostí pro pracovní činnost, ale i z hlediska osobní zkušenosti a soukromého života. Musím konstatovat, že diskutovali opravdu všichni a živě. JUDr. Jiří Bodnár, lektor vzdělávacího programu.