POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘE S TÉMATEM PRÁVO A BYDLENÍ – NÁJMY V OLOMOUCKÉM KRAJI

Ve dnech 27. 3. 2012, 17. 4. 2012 a 19. 4. 2012 proběhly v městech Přerov a Olomouc v rámci projektu Rozvoj znalostí v oblasti problematiky „Právo a bydlení“ klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, semináře týkající se nájmu bytu. Seminářů se celkem zúčastnilo okolo 70ti sociálních pracovníků. Pro posluchače byl tento seminář velkým přínosem pro jejich stávající pracovní náplň a účastníci získali mnoho poznatků z oblasti práva nájmu bytu po novelizaci občanského zákoníku účinné od 1. 11. 2011, které mohou dále předávat svým klientům v poradenství týkajícího se nájemních vztahů k bytům. JUDr. Lenka Mecová, lektorka vzdělávacího programu.