VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „PRÁVO A BYDLENÍ“ – SEMINÁŘ „EXEKUCE“

V rámci vzdělávacího programu „Právo a bydlení“ proběhly začátkem listopadu 2012 poslední semináře na téma „Exekuce“, přičemž první dva semináře se konaly v Chebu, další pak v Sokolově a v Karlových Varech. Všichni účastníci semináře uvítali téma „Exekuce“, které je v současné době velmi aktuální, především mezi slabšími sociálními skupinami, a velmi souvisí se současnou ekonomickou situací občanů a jejich nízkou finanční gramotností, přičemž tito občané tvoří významnou část klientely sociálních pracovníků a neziskových organizací.

Účastníci se nejvíce zajímali o práva povinných v rámci exekučního řízení a zejména pak o možnostech obrany proti neoprávněnému zásahu do práv povinného, a to jak již exekučním soudem, tak exekutorem nebo věřitelem, tj. oprávněným v exekučním řízení. Dalším tématem, které následně vedlo k diskuzi, byl způsob odměňování exekutora, výše odměny a způsob jejího vymáhání. Lektorem byla rovněž nastíněna i připravovaná novela exekučního řádu, která povede k významným změnám ohledně povinností soudních exekutorů, a ze kterých mohou v rámci své obrany proti neoprávněným exekucím čerpat především povinní. Seminář byl doplněn o příklady z praxe a ustálenou judikaturu v exekučních věcech.

Po absolvování tohoto semináře mají všichni účastníci znalosti o rozdílu mezi výkonem rozhodnutí realizovaným soudními vykonavateli a exekucí, realizovanou prostřednictvím soudních exekutorů, stejně jako o podmínkách nařízení exekuce, důvodech a lhůtách opravných prostředků, práv oprávněného a povinného v rámci exekuce, zejména exekuce vyklizením nemovitosti, na kterou byl seminář po absolvování obecných informací o exekucích zaměřen.

Zpracoval: Mgr. Viola Šiplová