VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – PRÁVO A BYDLENÍ – SEMINÁŘ „NÁJMY“

Seminář „Nájmy“ v rámci vzdělávacího programu „Právo a bydlení“ proběhl v Karlovarském kraji ve čtyřech termínech, a to ve dnech 22.5. a 23.5. 2012 v Chebu, dne 24. 5. 2012 v Sokolově a dne 25. 5. 2012 v Karlových Varech. Tento projekt je zaměřen na potřeby sociálních pracovníků pro romské etnikum, ale i dalších pracovníků neziskových organizací. Na všech seminářích byla velká účast. Účastníci semináře měli o probíranou tématiku kromě výjimek velký zájem, byli aktivní a snažili se získat maximum informací. Zajímalo je především uplatnění získaných informací v praxi a aplikace při jejich poradenské činnosti klientům. Největší zájem byl o náležitosti nájemní smlouvy, práva a povinnosti nájemců, dále o zánik nájemních vztahů především formou výpovědi ze strany pronajímatele, formy bytových náhrad a jejich přiznávání soudy. Dále se účastníci hodně zajímali i o změny v úpravě nájemních vztahů novým občanským zákoníkem účinným od 1. 1. 2014. Zpracoval: Mgr. Viola Šiplová.