ENVIRONMENTÁLNÍ MINIMUM V KAŽDODENNÍ APLIKACI

V rámci pilotního ověřování proběhly na přelomu října a listopadu 2011 v ostravském hotelu Imperial dva dvoudenní kurzy environmentálního minima v každodenní aplikaci. Jeden kurz byl určen pro výrobní sektor a zúčastnilo se jej 25 zástupců výrobních společností z Moravskoslezského kraje, druhý byl zaměřen na veřejnou a státní správu a zúčastnilo se jej 20 úředníků z Moravskoslezského kraje. Lektorem těchto akcí byl Ing. Jaroslav Pávek. Účastníci se seznámili s platnými legislativními normami vztahujícími se k ochraně životního prostředí, s možnými postihy, které s sebou nedodržování těchto norem přináší, prostor byl věnován globálním i lokálním ekologickým problémům, problematice nakládání s odpady i otázce environmentálního značení. Mgr. Hana Fabíková, koordinátor projektu