REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

Dne 31.12.2012 byla ukončena realizace projektu s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech“, reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.07/01.0018, financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt odstartoval 1. března 2010 a jeho hlavním cílem bylo proškolit skupinu lektorů působících v Moravskoslezském kraji v nových tématech, rozšířit jejich znalosti a dovednosti, vytvořit 7 nových vzdělávacích programů a ty pilotně ověřit na cílové skupině v praxi.

V uplynulých třech letech se lektoři působící v Moravskoslezském kraji mohli zúčastnit některého z 24 dvoudenních odborných seminářů věnovaných následujícím oblastem:

Rozvoj andragogických dovedností lektorů

Environment

Profesní etika

Využití moderních technologií v andragogice

Teambuilding a prožitkové vzdělávání

Vybraní lektoři pak na základě účasti v těchto kurzech vytvořili níže uvedené nové vzdělávací programy.

Ing. Jaroslav Pávek připravil učební materiály a na podzim roku 2011 následně pilotně odškolil dvě skupinu výrobních ředitelů a úředníků v oblasti týkající se nejen ochrany životního prostředí.

 

Environmentální minimum v každodenní aplikaci ve výrobním sektoru

Environmentální minimum v každodenní aplikaci ve veřejné a státní správě

Ing. Kateřina Dudková připravila učební materiály ke dvěma třídenním vzdělávacím programům zaměřeným na rozvoj prezentačních dovedností, práci s problémovým účastníkem a evaluaci vzdělávacích akcí. V lednu a únoru 2012 byly i tyto kurzy pilotně ověřeny v praxi.

 

Andragogické minimum pro úředníky veřejné a státní správy

Andragogické minimum pro pedagogy vyučující v nástavbových programech dospělé

Ing. Renata Urmaničová připravila učební materiály pro cílovou skupinu sociálních pracovníků a skupinu pracovníků v medicínském sektoru (nelékařské profese). Dvoudenní kurz profesní etiky pro sociální pracovníky se uskutečnil na konci listopadu 2012, obdobný kurz pro pracovníky zdarvotnických zařízení pak v polovině prosince roku 2012.

 

Profesní etika v medicínském sektoru pro nelékařský personál

Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení

Ing. Dagmar Urbancová připravila dvoudenní vzdělávací program určený zejm. pro HR manažery. Jeho pilotní ověření proběhlo na začátku listopadu 2012.

 

Prožitkové vzdělávácí a teambuildingové aktivity v komerčním sektoru

Veškeré nově vytvořené pracovní a učební materiály budou zájemcům volně k dispozici na stránkách společnosti Petr Otáhal, s. r. o.