SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ – VYSOKÁ ÚROVEŇ SEMINÁŘŮ PRO

Lektoři společnosti Petr Otáhal se v jarních měsících účastnili vzdělávacího procesu v oblasti Enviromentu a nyní vytvořili nové vzdělávací moduly v tomto tématu, a to jak pro komerční sféru, tak pro úředníky veřejné správy. Ve dnech 26. října 2011 a 2. listopadu 2011 se mohou výrobní ředitelé firem v Moravskoslezském kraji pod vedením odborníka na slovo vzatého Ing. Jaroslava Pávka učit novým japonským metodám a vnímat enviromentální politiku v širších souvislostech. V druhém modulu v termínech 25. října 2011 a 3. listopadu 2011 mohou úředníci veřejné správy diskutovat s lektorem a účastníky z jiných úřadů o problematice enviromentu ve veřejném sektoru. Pro přihlašování účastníků na tyto odborné semináře využijte tuto mailovou adresu: sekretariat@petrotahal.cz, Yvetta Mikulcová, BA, manažer projektu