VZDĚLÁVACÍ MODULY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKO ZKOUŠKA KVALITY VE VÝUCE PRO DOSPĚLÉ

Lektoři společnosti Petr Otáhal se v první polovině roku 2012 účastnili vzdělávání v problematice Profesní etika a v tématice Prožitkové vzdělávání. O oba tyto cykly byl velký zájem a úspěšné absolventky – lektorky připravují vzdělávací moduly pilotního ověřování.

Ing. Dagnar Urbancová připravuje Prožitkové vzdělávání a teambuildingové aktivity pro personální ředitele z komerčního sektoru v termínu 9.-10.11.2012.

Ing. Renáta Urmaničová připravuje téma Profesní etika v medicínském sektoru pro nezdravotnický personál v termínu 26.-27.10.2012 a téma Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení v termínu 23.-24.11.2012.

Na tyto semináře se můžete přihlásit i vy, a to prostřednictvím našich webových stránek.

Těšíme se a věříme, že tyto akce budou stejně úspěšné a pohodové jako ty předchozí.

 

Autor článku:

Yvetta Mikulcová, BA, manažer projektu