VZDĚLÁVACÍ MODULY PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ JAKO ZKOUŠKA KVALITY VE VÝUCE PRO DOSPĚLÉ

Do své poslední části se přehoupl projekt s názvem Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech, č. CZ/1.07/3.2.07/01.0018, financovaný prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR, který realizuje od roku 2010 společnost Petr Otáhal, s. r. o., pro lektory působící v Moravskoslezském kraji.  Lektoři měli možnost zúčastnit se některého z pěti vzdělávacích cyklů, seznámit se s novými tématy a rozšířit si své lektorské dovednosti. Od března 2010 do září letošního roku probíhaly semináře věnované rozvoji andragogických dovedností, environmentu, profesní etice, práci s moderními technologiemi a prožitkovému vzdělávání a teambuildingu. Výstupem z těchto seminářů bylo vytvoření nových vzdělávacích programů včetně učebních materiálů a jejich pilotní ověření v praxi.

 

Na podzim roku 2011 byly pilotně ověřeny vzdělávací programy Environmentálního minima pro výrobní sektor a veřejnou správu (Ing. Jaroslav Pávek), na jaře roku 2012 proběhlo pilotní ověřování Andragogického minima pro učitele vyučující v nástavbových programech dospělé a pro veřejnou správu (Ing. Kateřina Dudková), na podzim letošního roku je naplánováno pilotní ověřování kurzů profesní etiky a teambuildingu.

 

Ing. Dagmar Urbancová připravuje materiály a obsah dvoudenního vzdělávacího programu s názvem Prožitkové vzdělávání a teambuildingové aktivity pro účastníky z komerčního sektoru. Kurz je určen pro personální ředitele firem působících v Moravskoslezském kraji a uskuteční se 9. a 10. listopadu 2012 v hotelu Imperial v Ostravě.

 

Ing. Renáta Urmaničová připravuje dva dvoudenní semináře věnované profesní etice, pilotní ověřovací kurz s názvem Profesní etika v medicínském sektoru pro nezdravotnický personál se uskuteční 26. a 27. října 2012, obdobný kurz, tentokrát pro sociální pracovníky, s názvem Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení v termínu se uskuteční 23. a 24. listopadu 2012.

 

Na tyto semináře se můžete přihlásit i Vy, a to prostřednictvím našich webových stránek.

Těšíme se na Vás a věříme, že tyto akce budou stejně úspěšné jako ty předchozí.

 

Autor článku: Yvetta Mikulcová, BA, manažer projektu.