KONFERENCE UZAVŘELA ÚSPĚŠNÝ PROJEKT VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

Ve čtvrtek 14. června 2012 se konala v Ostravě v Hotelu Harmony konference, kterou pořádala společnost Petr Otáhal, s.r.o. v rámci ukončení projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky, číslo projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0009.

Konference byla určena široké pedagogické veřejnosti a jedním z cílů bylo představení průběhu realizace a výstupů projektu. Čtyřem desítkám účastníků byly prezentovány informace, postřehy a zajímavosti ze samotné realizace projektu, dále statistické výstupy týkající se uskutečněných vzdělávacích akcí a také výsledky dotazníkového šetření mezi řediteli zapojených škol. Mezi vystupujícími byli také lektoři, kteří s cílovou skupinou ředitelů a učitelů pracovali.  Během svého vystoupení vyhodnotili vybraná školená témata a představili výstupy a zkušenosti ze seminářů.

Dalším cílem konference bylo podnícení  účastníků a jejich organizací k tvorbě dalších projektů, které by podporovaly řešení obdobných témat a to v rámci dalšího vzdělávání dospělých celé společnosti,  nejen pedagogické části veřejnosti.  Na konferenci tak zazněly příspěvky týkající finanční a ekonomické gramotnosti, právní problematiky v oblasti školství či demografické studie vývoje obyvatelstva MS kraje.

Dovolím si konstatovat, že konference byla důstojným zakončením úspěšně realizovaného projektu a zároveň příležitostí k osobnímu setkání realizačního týmu, vedoucích pracovníků mateřských a základních škol a široké odborné veřejnosti z oblasti školství Moravskoslezského kraje.

Hana Vývodová, manažerka projektu.