ODBORNÁ PUBLIKACE PROJEKTU K DISPOZICI I V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

V rámci  realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR byl vydán  sborník odborných textů.

Během několika měsíců, kdy probíhaly kurzy určené učitelům ZŠ a MŠ, před účastníky i lektory vyvstalo mnoho témat, která vyvolávala živý zájem a diskusi, např. důležitost ekonomické gramotnosti, trestní právo ve školách, osobnost žáka a učitele, multikulturní výchova, práce s emocemi, komunikace v konfliktních situacích apod. Proto jsme se rozhodli uspořádat publikaci, v níž jsou zahrnuty vedle textů shrnujících výsledky a výstupy projektu také články zabývající se ryze odbornými a aktuálními tématy.

Publikaci v elektronické podobě si mohou zájemci  bezplatně stáhnout zde.