ÚSPĚŠNĚ UKONČENO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ZŠ PETŘVALD

Od listopadu do 2011 do února 2012 byly v Petřvaldu u Karviné realizovány v rámci projektu „Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky“ dva běhy modulu Osobní rozvoj pro učitele ZŠ. Během šesti školících dnů absolvovaly tři desítky pedagogů prvního i druhého stupně Základní školy Petřvald tři odborné semináře na téma: Zvládání stresu a stresových faktorů, Prevence syndromu vyhoření a Zvládání konfliktních situací. Semináře probíhaly v prostorách Kulturního domu Petřvald. Z hodnocení účastníků vyplývá, že jejich spokojenost byla dána především profesionalitou lektorů, dobrou organizací seminářů a správným výběrem témat. Ředitelka školy Ing. Kozlovská v referenčním dopise uvádí: „Všechna témata odpovídala svou povahou potřebám naší pedagogické práce. Úroveň lektorek Ing. Štroufové a Ing. Dudkové hodnotíme velmi dobře.“ Dále ředitelka pozitivně vnímala odborný přehled lektorek, jejich podání školené tématiky, metodický materiál pro účastníky, návodná cvičení a zapojení všech zúčastněných. Z hlediska organizace byla účastníky také oceněna skutečnost, že se semináře konaly mimo školu, ale zároveň v blízkosti jejich pracoviště. Zaměstnavateli i samotným učitelům se tak minimalizovaly časové i finanční nároky na dopravu do místa školení. Závěrem je možné konstatovat, že základem úspěšné realizace seminářů byla velmi dobrá spolupráce realizačního týmu s vedením Základní školy Petřvald.