ZAHÁJENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO UČITELE

V průběhu druhé poloviny listopadu se uskutečnily první kurzy realizované v rámci projektu OP VK s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky. V Havířově se skupina učitelů ze základních a mateřských škol zúčastnila dvou školení věnovaných ekonomické gramotnosti, ve Frýdku-Místku byl zahájen cyklus profesního rozvoje pro učitele mateřských škol, vedoucí pracovníci si rozšířili své znalosti v oblasti pracovního práva, zahájen byl také třídenní vzdělávací cyklus zaměřený na rozvoj manažerských dovedností a cyklus věnovaný personalistice. Seminář věnovaný prevenci syndromu vyhoření zahájil třídenní vzdělávací cyklus osobního rozvoje pro učitele mateřských škol v Orlové, tentýž kurz určený pro učitele základních škol otevírá dnes cyklus osobního rozvoje v Petřvaldě. Všechny kurzy realizované v rámci tohoto projektu jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.