ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Ve čtvrtek 14. června 2012 se uskuteční v Ostravě v Hotelu Harmony Club závěrečná konference projektu s názvem Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (pedagogických pracovníků) pro inovaci a zvýšení efektivity a kvality jejich výuky, reg. č. CZ.1.07/1.3.05/03.0009, financovanému prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR. Smyslem konference je setkání účastníků realizovaných vzdělávacích akcí pro vedoucí pracovníky a pracovníky škol a odborníků z oblasti školství, zhodnocení výsledků projektu a diskuze nad dalšími možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol. Pokud máte zájem se konference zúčastnit, proveďte co nejdříve rezervaci v sekci veřejné kurzy nebo e-mailem na sekretariat@petrotahal.cz. Účast na konferenci je zcela zdarma, avšak počet míst je omezen. Hana Vývodová, manažerka projektu.