DALŠÍ ROČNÍKY MBA STUDIA U NÁS

Nový běh studia MBA zahajujeme 12. října 2022 v Praze a 13. října 2022 v Ostravě. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v září 2023. Pro studium máme zájem výhradně o manažery s praxí v HR, kteří chápou výhody MBA studia a setkávání se skutečnými odborníky a dále náročnost celého studia. Výuka probíhá v českém jazyce. Objednávka Vašeho studia MBA je velmi jednoduchá přímo na našem webu v sekci: „Veřejné kurzy“. Petr Otáhal, předseda představenstva.