HODNOCENÍ STUDIA MBA ÚČASTNÍKEM

Citace z e-mailu našeho klienta, společnosti SHB, akciová společnost: „Věřím, že Vás potěší, že v rámci neformálního přátelského bilancování studia MBA pořádané Vaším institutem panovala  mezi absolventy jednoznačná shoda v tom, že studium bylo přínosné, užitečné – a co je snad to hlavní, že jsme chodili na semináře velmi rádi. Takže děkuji a těším se na další případnou spolupráci.“ Ing. Hubert Řehulka, MBA, ředitel společnosti.