NOVÉ TERMÍNY PRO STUDIUM MBA

Vážení obchodní přátelé, studijní skupina prezenčního studia MBA v Ostravě začínající 18.09.2014 je již beznadějně obsazená a můžete být přijati pouze jako náhradníci. Další studium MBA bude možné zahájit v lednu 2015, a to ve dvou termínech: 15.01.2015 v Praze a 22.01.2015 v Ostravě. Od akademického roku 2015 nově zahajujeme studium MBA se specializací na řízení menších podniků, kdy studium začíná opět ve dvou termínech: 08.01.2015 v Praze a 29.01.2015 v Ostravě. Studium bude trvat jeden rok. Obhajoba a slavnostní vyřazení bude probíhat v prosinci 2015. Náklady na studium činí 99.000,- Kč + 21 % DPH při jednorázové úhradě, nebo 9.500 Kč + 21 % DPH při měsíční úhradě, a zahrnují školné, skripta, drobné pohoštění a obědy. Studium je určeno manažerům s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou minimálně tříletou praxí v manažerské pozici (výjimku je možné udělit pouze pro středoškoláka s prokazatelnou minimálně pětiletou manažerskou praxí). Studium probíhá v českém jazyce. V případě zájmu o studium MBA se přihlaste na tomto webu v sekci: „Veřejné kurzy“. Příjemné letní dny Vám přeje Petr Otáhal, předseda představenstva.

Zobrazit aktuální přehled termínů pro studium MBA