OBHAJOBY MBA A SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ZE STUDIA

V úterý 29. srpna 2017 probíhala v Ostravě obhajoba diplomových prací studentů MBA, kterou bylo ukončeno dvousemestrální studium MBA pro vybranou skupinu TOP manažerů z Moravskoslezského kraje. „Oceňuji, že úspěšní absolventi dokázali sladit pracovní a soukromý život s náročným studiem MBA, přípravou a obhajobou diplomové práce. Jsou pro mne důkazem, že každý manažer je pánem svého času,“ říká Petr Otáhal, předseda představenstva a. s. Petr Otáhal. Nejbližší volný termín pro studium MBA je leden 2018 opět v Ostravě.