POSLEDNÍ 2 MÍSTA VE STUDIJNÍ SKUPINĚ MBA 2014/2015

Vážení obchodní přátelé, ve studijní skupině prezenčního studia MBA II v Ostravě zbývají poslední 2 volná místa pro jednoleté studium MBA II v akademickém roce 2014/2015. Studium bude zahájeno 18.09.2014 a končí slavnostním vyřazením 21.08.2015. Náklady na studium činí 99.000,- Kč + 21 % DPH a zahrnují školné, skripta, drobné pohoštění a obědy. Studium je určeno výhradně manažerům s vysokoškolským vzděláním a prokazatelnou minimálně tříletou praxí v manažerské pozici. Studium probíhá v českém jazyce. V případě zájmu o studium MBA se přihlaste na tomto webu v sekci: „Veřejné kurzy“. Další studijní skupina prezenčního studia MBA III v Ostravě bude otevřena dne 22.01.2015. Příjemné letní dny Vám přeje Petr Otáhal, předseda představenstva.