TERMÍNY STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 – PODROBNÝ ROZPIS

Zahájení studia 18.09.2014
Ukončení studia 31.07.2015
Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 1. semestru 31.01.2015
Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 2. semestru 30.06.2015
Termín pro určení a přidělení diplomové práce 31.03.2015
Termín pro určení a přidělení vedoucího diplomové práce 31.03.2015
1. termín pro odevzdání diplomové práce 16.07.2015
2. termín pro odevzdání diplomové práce 13.08.2015
1. termín pro obhajobu diplomové práce 23.07.2015
2. termín pro obhajobu diplomové práce 20.08.2015
Slavnostní předání diplomů a vyřazení studentů ze studia 21.08.2015