ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ SKUPINY 14B

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 probíhala v Ostravě obhajoba diplomových prací studentů MBA studijní skupiny 14B, kterou bylo ukončeno dvousemestrální studium MBA pro vybranou skupinu TOP manažerů z Moravskoslezského kraje. „Jednalo se o mimořádně dobře připravenou skupinu, která podala profesionální výkon. Vážím si toho o to více, když vím, že kromě studia mají také náročné povolání a mnoho osobních povinností,“ říká Ing. Ivana Karkošková, předsedkyně zkušební komise. JUDr. Michal Stecker, místopředseda zkušební komise dodává přání: „Ať získané vědomosti ze studia MBA pomohou manažerům zdárně rozvíjet jejich mateřské organizace i jejich spolupracovníky.“ Nejbližší volný termín pro studium MBA je 10. září 2015 v Ostravě, nebo 24. září 2015 v Praze.