Závazné termíny pro studium MBA

Zahájení studia 06.02.2014
Ukončení studia 31.12.2014
Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 1. semestru 30.06.2014
Závěrečný termín pro odevzdání semestrálních prací z 2. semestru 30.11.2014
Termín pro určení a přidělení diplomové práce 31.08.2014
Termín pro určení a přidělení vedoucího diplomové práce 31.08.2014
1. termín pro odevzdání diplomové práce 11.12.2014
2. termín pro odevzdání diplomové práce 06.01.2015
1. termín pro obhajobu diplomové práce 17.12.2014
2. termín pro obhajobu diplomové práce 12.01.2015
Slavnostní předání diplomů a vyřazení studentů ze studia 13.01.2015