CO JE TO MBA A PROČ STUDOVAT MBA?

MBA (Master of Business Administration) je manažerský vzdělávací program, který je určen pro všechny, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí v oblasti managementu. MBA vzdělává v disciplínách managementu a zároveň rozvíjí praktické manažerské dovednosti. Studium MBA nenahrazuje studium vysoké školy, je to profesní manažerské vzdělávání. Titul MBA není akademický titul ve smyslu zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, je pouze titulem profesním. Tento profesní studijní program MBA je určený zejména pro manažery působící ve všech odvětvích, kteří usilují o rozšíření svých znalostí a dovedností v oblasti managementu, chtějí zvýšit své kvalifikační předpoklady pro řídící pozici, touží mít náskok před konkurencí při svém kariérním růstu, chtějí poznat nové metody a techniky v řídících procesech a mají zájem o výměnu manažerských zkušeností.