ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

Název semináře Počet hodin
Poučení BOZP 1
Základy pracovního a obchodního práva 7
Externí a interní komunikace 8
Telefonní komunikace 8
Hezky česky v pravopise i v komunikaci 8
Písemná a e-mailová komunikace 16
Úprava písemností podle normy 8
Zacházení s administrativními doklady 8
Vedení a řízení kanceláře 16
PC dovednosti 40