BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK/DETEKTIVN KONCIPIENT

 

Název semináře Počet hodin
Zákl. právní normy a ust. s důrazem na bezpeč. právní probl. a ochranu os. údajů 4
Základní formy a metody soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování 7
Zásady obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti 7
Dokumentace a vyhod. informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi 5
Informatika (zdroje, principy zpracování informací apod.) 5
Sebeobrana 2
BOZP 2