ČTENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE SE ZAMĚŘENÍM NA ELEKTRONIKU A SLABOPROUDOU ELEKTROTECHNIKU

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1
Základy pravoúhlého promítání 7
Technické zobrazování těles a jednoduchých součástí 8
Kótování 4
Technické zobrazování výkresů sestavení 4
Základní pojmy a veličiny v elektronice a slaboproudé elektrotechnice 4
Schémata zapojení 2
Kabelová vedení 1
Plošné spoje 1
Elektronické obvody a jejich prvky 15
Elektronické obvody, čtení obvodů a identifikace součástek 4
Spínací, jistící a řídící zařízení 5
Mikrofony, sluchátka a antény 2
Čtení výkresů slaboproudé elektrotechniky 4