ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNICTVÍ – AKREDITOVÁNO MŠMT

ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE – STAVEBNÍ  (56 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Poučení o BOZP 1
Technické zobrazování a pravidla tvorby výkresů 10
Kótování 5
Základy zobrazování staveb 9
Situační výkresy 3
Kreslení svislých konstrukcí 4
Zobrazování konstrukcí objektů pozemních staveb 10
Značení hmot a zařizovacích předmětů 2
Výkresy stavebních úprav 2
Čtení stavebních výkresů a projektové dokumentace 10