EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ A MATERIÁLU – AKREDITOVÁNO MŠMT

EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ A MATERIÁLU (152 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin Akreditace
Poučení BOZP 1  
Orientace v dodacíh listech a dalších dokumentech 16  
Evidence skladového zboží včetně evidence pohybu zásob 16  
Evidence dodavatelů a odběratelů zboží a mateiálu 24  
Posuzovaní kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci 24  
Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu 16  
Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu 24  
Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a za materiál 16  
Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech 15