EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ A MATERIÁLU

Název semináře Počet hodin Akreditace
Poučení BOZP 1
Orientace v dodacíh listech a dalších dokumentech 16
Evidence skladového zboží včetně evidence pohybu zásob 16
Evidence dodavatelů a odběratelů zboží a mateiálu 24
Posuzovaní kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci 24
Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu 16
Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu 24
Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a za materiál 16
Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech 15