HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR

Název semináře Počet hodin
Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až 8
Rovné příležitosti mužů a žen 6 až 8
Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí 8 až 16
Boj proti korupci 6 až 8
Environmentální minimum 6 až 8
Environmentální minimum v každodenní aplikaci ve veřejné správě 16
Etický kodex úředníka veřejné správy 6 až 8
Etika a etiketa úředníka veřejné správy 6 až 8
Profesní etika v medicínském sektoru pro nelékařský personál 16
Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení 16