KOUČ

KOUČ (120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin
Poučení BOZP 1
Úvod do kočinku 15
Osobnost kouče 8
Etika v práci kouče 8
Prezentační dovednosti v práci kouče 8
Diagnostika vzdělávacích potřeb pro kouče 8
Typy lidí v koučování – typologie koučovaných 8
Klíčové dovednosti kouče I 16
Klíčové dovednosti kouče II 16
Vedení koučovacích rozhovorů 20
Překování bariér při koučování 12