LEGISLATIVA – PRÁVO

Název semináře Počet hodin
Zákoník práce 8
Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka 8
Reklamace a ochrana spotřebitele 8
Smlouva o dílo a uplatitelnost práva 8
Zákon o veřejných zakázkách 8
Ekonomická kriminalita a hospodářská trestná činnost 8
Ochrana osobních údajů a právo na informace 8
Softwarové pirátství a ostatní počítačová kriminalita 8
Využívání možností Zákoníku práce v době ekonomické recese 8
Právo v mezinárodním obchodě, Incoterms 8
Zajištění závazků a závazkové právní vztahy 8
Dopravní přestupky a aplikace zákona o provozu na pozemních komunikacích 8
Vady správního řízení 8
Náhrada škody 8