LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (PREZENČNÍ) – AKREDITOVÁNO MŠMT

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (112 HODIN, PREZENČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

Název semináře Počet hodin Akreditace
Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci 1  
Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu 15  
Rozpracovanání obsahu kurzu do minutového scénáře 16  
Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků 16  
Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu 24  
Zadávání samostaných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu 12  
Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou 16  
Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů 12