LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (PREZENČNÍ)

Název semináře Počet hodin Akreditace
Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci 1
Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu 15
Rozpracovanání obsahu kurzu do minutového scénáře 16
Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků 16
Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu 24
Zadávání samostaných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu 12
Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou 16
Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů 12