MANAŽER

Název semináře Počet hodin
Týmové role a motivace 8
Plánování a delegování v manažerské praxi 8
Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj 8
Porada jako nástroj výkonného řízení 8
Budování firemní kultury ve 21. století 8
Kaizen, štíhlá výroba 8
SIX SIGMA a její využití 8
Strategické řízení v podmínkách hyperkonkurence 8
Účinné ovlivňování v manažerské praxi 8
Prevence syndromu vyhoření 8
Prezentace a zásady veřejného projevu manažera 8
Stresové faktory a jejich ovlivňování 8
Image a charisma moderního manažera 8
Hra – součást manažerských technik řízení? 8
Vyrovnání se s kritikou 8
Vitality management 8
Řízení změn (management změn) 8