MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY

Název semináře Počet hodin
Týmové role a motivace v koletivu 8
Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí 8
Plánování, delegování a kontrola v praxi 8
Prezentační dovednosti na pracovišti 8
Prevence syndromu vyhoření 8
Příprava na hodnotící pohovor – podpora realizace 8
Kaizen a štíhlá výroba 8
Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 8
Budování firemní kultury a environmentálního minima 8
Kariérový postup (z dělníka mistrem – a co dál?) 8
Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt 8
Využívání potenciálu podřízených a porada jako nástroj řízení 8
Základy finančních souvislostí 8
Krizové řízení týmu 8
Umění efektivního projevu 8 až 16