MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI – SOFT SKILLS

Název semináře Počet hodin
Účinné ovlivňování v manažerské praxi 8 až 16
Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj 8 až 16
Prevence syndromu vyhoření 8 až 16
Prezentace a zásady veřejného projevu manažera 8 až 16
Stresové faktory a jejich ovlivňování 8 až 16
Image a charisma moderního manažera 8
Hra – součást manažerských technik řízení? 8 až 16
Vyrovnání se s kritikou 8 až 16
Vitality management 8 až 16
Řízení změn (management změn) 8 až 16
Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR…) 8 až 16
Rozvoj kreativity a tvořivosti 8
Neverbální komunikace 8
Umění efektivního projevu 8 až 16
Dress code – jak sestavit profesionální šatník? 4