OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Název semináře Počet hodin
Plánování jako základ úspěchu v obchodní praxi (sebeřízení) 8 až 16
Marketingové myšlení pro obchodníky 8 až 16
Efektivní telemarketing 8 až 16
Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání 8 až 16
Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka 8 až 16
Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi 8 až 16
Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu 8 až 16
Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřejného projevu) 8 až 16
Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi 8
Prevence syndromu vyhoření obchodníka 8 až 16
Image a charisma moderního obchodníka 8
Emoce v obchodě 8 až 16
Vitality management pro obchodníky 8 až 16
Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích 8 až 16
Jak úspěšně představit svoji nabídku. 8 až 16
Key Account Management 8 až 16
Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. 8 až 16
Účinné ovlivňování prostřednictvím verbálního projevu 8 až 16
Neetické metody při uzavírání obchodu 8 až 16
Psychologie prodeje 8 až 16
Asertivní vyjednávání 8 až 16
Dress code – jak sestavit profesionální šatník? 4